Αναζήτηση προγράμματος οδήγησης από το ID ή το όνομα της συσκευής σας

Γνωστά συσκευές:165022367

Η τελευταία γνωστή πρόγραμμα οδήγησης: 23.12.2020

Ad

A Few Days Left till the Launch of E2080HSD from iiyama

Iiyama Corp., a renowned Japanese supplier of TV and PC displays, is going to launch a new 20-inch monitor in several days. Codenamed E2080HSD, a new product extends ProLite series and features 478x204x351 mm dimensions. The monitor is notable by outstanding saving characteristics, since it consumes 35% less power than analogous displays from other suppliers: the level of power consumption does not exceed the index of 16W in operational mode, and on conditions of EcoMode activation, this level might be reduced at 15% more.Monitor iiyama ProLite E2080HSD is based on TN panel type with white LED light. Featuring 20-inch display, it differentiates itself by 1600x900 resolution, 250 cd/m2 brightness, 5 ms array response time, and 1000:1 static contrast index. Horizontal and vertical viewing angles differ a bit from other similar displays and equal to 85 and 80 degrees correspondingly.


The model is equipped with two stereo speakers (1W each), a single DVI and D-Sub video …

Intel Thunderbolt Ready Facilitates in Upgrading Your Desktop PC

Last week Intel announced a new instrumentality for upgrading desktop PC, called Thunderbolt Ready. This tool will help in incorporating Thunderbolt interface into the motherboards which initially do not have the support for it. However, only the motherboards with ‘Thunderbolt Ready’ marking and an inbuilt General-purpose I/O (GPIO) socket might fall under the upgrade. In addition to this feature, the user will have to acquire a dedicated card to enable the interface.This card is installed into an appropriate PCI Express slot and is then connected to GPIO, as well as DisplayPort socket of the integrated/discrete GPU controller, due to the cables that go in batch. After this, the customer needs to upload dedicated software in order to activate the Thunderbolt. According to Intel, there are currently more than 100 alike products with Thunderbolt support; the majority of them are certified for the usage with PCs on Windows or Mac OS X platforms.


To continue, Asus is one …

Phanteks Evolv Shift Review

Introduction


Today we are going to speak about Phanteks Evolv Shift. You might have heard about this new star in the world of modern technologies. This year Phanteks together with the Shift of cases under the Evolv family bеcame rеally pоpular. Thеy were shоwing off bоth the more compаct Shift and the lаrger Shift X. But this time I’ve dеcided to tаke a closer lооk at the smаller variаnt of the two. This vаriant is cоnsidеred to be mоre mаinstream while mаintаining essеntially all of the fеatures of its bіgger vеrsion. And as we usually do, we are getting to the review starting with the first basic point, which is Packaging and Contents.


Packaging and Contents


First, let’s have a lооk at the pаckaging. The pаckage of the Phаnteks Evolv Shift is rаther sіmple. You’ll get your nеw dеvice in a stаndard brоwn bоx with the case brаnding on the lаrger and the cоmpany lоgo on the smаller pаnels. So, your chаssis will …

UPEK, μια λίστα με τις κατηγορίες συσκευών

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται με μια λίστα του εξοπλισμού, η εταιρεία παραγωγής του UPEK. Μπορείτε να κατεβάσετε πρόγραμμα οδήγησης από τα ακόλουθα τμήματα: Biometric devices. Για λήψη του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία εξοπλισμού.

DevID : : UPEK