Ad

Хайлт жолооч нар "Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825"

Компьютер болон зөөврийн компьютер

Олсон PC 797

Intel Corporation Intel powered classmate PC

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 124

Intel Corporation CedarTrail Platform

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 33

Intel Corporation S5520SC

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 46

Apple Inc. MacBookPro9,2

Үйлдвэрлэгч: Apple Inc.
Төхөөрөмжүүд: 37

Intel Corporation Calistoga ICH7M Chipset

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 51

Төхөөрөмж

Бүх олсон төхөөрөмж 1

Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825

Доор дарж үзнэ үү жолооч нь:
Windows
XP x64
Windows
XP
Windows