Ad

Хайлт жолооч нар "PCI\VEN_8086&DEV_2641/"

Төхөөрөмж

Бүх олсон төхөөрөмж 2

PCI\VEN_8086&DEV_2641

Доор дарж үзнэ үү жолооч нь:
Windows
XP x64
Windows
XP
Windows

PCI\VEN_8086&DEV_2641&CC_0601

Доор дарж үзнэ үү жолооч нь:
Windows
XP