Ad

Kërkimi për shoferët "Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 0 - 3CB0"

Pc dhe laptopë

Gjetur PC 1637

Pajisja

Të gjitha gjetur pajisje 19632

AST TurboLaser-PS v47.0

Nuk është gjetur ndonjë shofer

Atheros AR8121 / AR8113 / AR8114 PCI-E Ethernet Controller (1)

ATI 436E SATARaid Controller

ATI 436E Serial ATA Controller

ATI 436E Serial ATA Controller (PRE-RELEASE)

ATI 4379 Serial ATA Controller

ATI 437A Serial ATA Controller

ATI AHCI Compatible RAID Controller

ATI AHCI Controller - HP Dc5750

ATI IDE Controller