Ad

E fundit shtuar shoferët

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.79

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.79

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.0.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer EXTREME

  Prodhuesi: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 3.0.64.81

  HWID: USB\VID_07CA&PID_4710

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer HD 2

  Prodhuesi: AVerMedia

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 1.0.0.9

  HWID: USB\VID_07CA&PID_0570&MI_00

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer HD 2

  Prodhuesi: AVerMedia

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 1.0.0.9

  HWID: USB\VID_07CA&PID_0570&REV_0100&MI_00

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer HD 2

  Prodhuesi: AVerMedia

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 1.0.0.9

  HWID: USB\VID_07CA&PID_0570&MI_00

  Shkarkuar

 • AVerMedia Live Gamer HD 2

  Prodhuesi: AVerMedia

  Sistemi operativ: Windows XP

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 1.0.0.9

  HWID: USB\VID_07CA&PID_0570&REV_0100&MI_00

  Shkarkuar

 • Etron USB Attached SCSI Protocol (UASP) Device

  Prodhuesi: Etron Technology Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 1.00.0000.0119

  HWID: ENUSB\CLASS_08&SUBCLASS_06&PROT_62

  Shkarkuar

 • Etron USB Mass Storage Device

  Prodhuesi: Etron Technology Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 1.00.0000.0119

  HWID: ENUSB\CLASS_08&SUBCLASS_06&PROT_50

  Shkarkuar

 • Etron USB3 (SS) Hub

  Prodhuesi: Etron Technology Inc.

  Sistemi operativ: Windows XP x64

  Data e shtuar: 13.01.2020

  Shoferi versionin: 1.00.0000.0119

  HWID: ENUSB3\EXT_HUB30

  Shkarkuar

Faqet