Förare av ID eller namn på enheten

kanda enheter:165022367

Den sista kända förare: 23.12.2020

Ad

Preview of video-card Club 3D Radeon HD 7970 royalAce

Club 3D has released fifth model of the Radeon HD 7970 — with the prefix royalAce in the codename. Before «ace» there were represented “the king” HD 7970 royalKing and “Queen” HD 7970 royalQueen. New model works at higher frequencies, and supports dynamic overclocking. Into the configuration of Club 3D Radeon HD 7970 royalAce inserted 2048 stream processors. Nominal of core is 1050 MHz in normal mode and 1100 MHz in 3D-games. GDDR5 memory chips make total of 3 GB and operating at 6 GHz, the memory bus is 384 bits.Club 3D Radeon HD 7970 is notable by its effective use of a proprietary cooling system. It is equipped with a dual-slot cooling system royalAce consisting of at least three copper heat pipes, an array of aluminum fins and a pair of fan size 80 mm. According to the manufacturer reports, the construction is very quiet (31.5 dB in the normal mode of operation, 38 dB — under load), and secondly, provides a nice temperature (average during the game GPU …

Google Unveils Some Facts about the New Brainchild Project Glass

One can hardly imagine a day without the news from the giant Google about its plans on development and upcoming acquirements. The company’s representatives have recently claimed about the initiation of the work on their new creation Google Project Glass. They also underlined that this project is of heightened importance for the company for the forthcoming future. The main information about the project is still shrouded in mystery, although certain facts about the future release have been highlighted.


Currently it is known beyond all doubt that the developers of Project Glass have already taken out a patent for their new product. This is an obligatory measure targeted at the prevention from the imitation by the competitors. In accordance with the existing patent, Google Project Glass is the universal device with the display for data projection. This device will be allegedly designed in the form of glasses and will have the integrated transceiver which will enable data reception …

CRYORIG A40 Review

IntroductionThe first decаde of thе 2000’s wаs the mоst prоspеrous аge of PC DIY and Ovеrclоcking. That was exаctly the time whеn CRYORIG was offіcially fоunded. CRYORIG teаm has wоrked both dirеctly and indirеctly with brаnds such as Thermalright, Prolimatech, Phanteks and some more. But the ambitіons and grеat potеntial mаde diffеrеncе and they dеcidеd to mаke a nаme fоr thеm.


CRYORIG is nоw succеssful mаinly becаuse of their sоlіd lіne-up of hіgh pеrfоrmаnce cооling products. Thеy hаve bееn rapіdly expаndіng into vаriоus markеts. Tоday we аre gоing to lооk clоsеr at CRYORIG A40. It usеs the sаme hybrіd dеsign аs the A40 Ultіmаtе and A80 оffеrіngs. Thе mаin dіffеrеnce cаn be fоund in the mоre affоrdаble nаture of thе A40. Not to waste the time, let’s start from the usual point of our rеviеws, whіch is Packaging and Contеnts.


Packaging and Contents


You get your CRYORIG …

PhysX devices, lista över tillverkare

På denna sida kan du hitta en lista över tillverkare PhysX devices drivrutiner du kan ladda ner på vår hemsida. För bästa sök efter en lämplig drivrutin av 654963 som finns i vår databas, välj tillverkare av din PhysX devices av 25142 som presenteras i detta avsnitt.

DevID : : PhysX devices

Utvecklare av moderna spel applikationer göra allt för att berättelsen och fysik i spel så realistiska som möjligt. I sin tur, fans av spel som försöker "pressa" den maximala från din PC och har för detta ändamål upprätta en särskild FysX boosters. Senaste optimera spelet, så att du helt fördjupa dig i den fiktiva värld av äventyr.

PhysX gaspedalen är en mikroprocessor lindrar computational bördan av fysiska effekter i spel från CPU. För alla dess möjligheter, detta chip kan vara meningslöst att slutanvändaren om stöd saknas i ett visst spel ansökan. Att involvera CPU i spelet gör fysikmotor PhysX SDK som är installerad på datorn som en drivkraft för PhysX acceleratorer'.

Processor PhysX har utvecklats av Ageia som sedermera förvärvats av företaget Nvidia som är en av de ledande tillverkarna av grafikkort. Nu är alla reserver av gaspedalen presenteras i form av en uppsättning tekniker som Nvidia utrustar sina produkter.

Trots byte av hårdvara och mjukvara, denna teknik syftar till att optimera spelet är fysik för att ge en realistisk interaktion miljöer och påskynda prestanda tack vare den unika kapacitet för parallella beräkningar. Som ett resultat, spelare att få mer levande intryck av spelet. Dessutom, om du laddar ner drivrutiner för PhysX acceleratorer kan minimera förseningar och brister ramar i de dynamiska spel, och tillåter användaren att bli en part till åtgärder.

Ad

Populära föraren kategorin PhysX devices