ขับรถโดยหมายเลขหรือชื่อของอุปกรณ์

รู้จักอุปกรณ์: 165022367

สุดท้ายที่รู้จักไดรเวอร์: 23.12.2020

Ad

Mini PC HP Elite Slice: Style Your Work!

Introduction

 

You can hardly surprise anyone by Ultra-compact PCs - the category has firmly taken its place in the market. In this case, most such devices are created according to the tested scenario: a tiny motherboard, a laptop (or a weak desktop) processor with a minimum heat dissipation, a RAM and a of a compact size. Some more ports should be added - as installing an expansion card in such a computer is impossible in principle. But what if there is another way to add new features to the mini PC? Yes there is. Today we have the review of the compact desktop computer HP Elite Slice. Let’s come closer.

 

Design

 

By itself HP Elite Slice is a desktop PC for business or non-addicting home users with an outstanding design and modest (165x165x35 mm) size. But on the bottom panel there is a port that allows you to connect additional slice modules that extend the capabilities of the computer. Yes, a similar idea has already been implemented once - …

Two-Fold Advantages of E-Book WEXLER.BOOK Т7004

People of different ages, professions, cultural and ethnical traditions find electronic books a great technological invention. Such laudatory words are not vain as far as those portative devices can serve the personal needs of every individual and be a high-end accessory simultaneously. The emergence of WEXLER.BOOK Т7004 in the e-book market is supposed to become a real breakthrough for the developers.WEXLER.BOOK Т7004 is a multi-purpose device used to revel in multifarious options. It can be employed directly as the book for reading and as the device for watching video, listening to music and FM-radio. The e-book can be also employed as the tool to manage text files in DOC format. WEXLER.BOOK Т7004 is equipped with TFT screen and LED highlight which ensure the quality of displayed information despite the level of lighting. Besides, the e-book goes with the embedded memory card at the capacity of four GB. Thus, the device can enclose up to two hundred thousand books at a …

Area Claims the Development of Four New Expansion Cards

Area, a Japanese hardware retail company, has voiced its intentions to release four new expansion cards with SATA III interface and USB 3.0 ports. The announced products are called to present additional expansion facilities to PC systems. According to the present-day data, the release will include four models: PE4U3E-3E1 Sport Quattro, D-EP34U3R-S3, SD-PEU3R-2T2IL, and S-PESA3ES2L.The first model, codenamed PE4U3E-3E1 Sport Quattro, will be based on Etron EJ188 controller. It will accommodate four USB 3.0 ports, three of which are external and the other one – internal. This expansion card will employ PCI Express 2.0 x2 bus for the connection to the PC interface.


The second model, codenamed D-EP34U3R-S3, will operate under the supervision of Renesas D720202 controller. The model will include two external and two internal USB 3.0 ports. The third model, SD-PEU3R-2T2IL, will employ Renesas D720201 controller as the basis and will contain also four USB 3.0 ports (two …

YAMAHA OPL3-SAx Reserved, รายการของไดรเวอร์

คุณสามารถดาวน์โหลดปล่อไดรเวอร์สำหรับYAMAHA OPL3-SAx Reserved น ใช้ที่อยู่เชื่อมโยงบนหน้านี้เพื่อเลือกที่เหมาะสมขับรถคลิกบนมันเพื่อดาวน์โหลดอน ก็คุณสามารถค้นหาไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์นี้การใช้การค้นหาโดยชื่อและชื่อเสียงของ

DevID : : Others devices : : Yamaha : : YAMAHA OPL3-SAx Reserved