ขับรถโดยหมายเลขหรือชื่อของอุปกรณ์

รู้จักอุปกรณ์: 165022367

สุดท้ายที่รู้จักไดรเวอร์: 23.12.2020

Ad

Foremay 2TB SSD: Reality for Industrial and Critical Systems

SSD segment has been characterized by a violent development from the very appearance of small-sized drives. Nonetheless, Foremay has managed to accelerate this development by announcing two new SSD lines housed in compact cases and featuring a truly striking capacity. About two years ago, the company released the models of 1TB capacity, but today it's claiming the coming release of models featuring 2TB capacity. Not all HDD products can nowadays boast such volumes, but Foremay was lucky to combine the size with capacity.



The first SSD line will be entitled SC199 and will serve the needs of critical applications. The second line is known to be codenamed TC166 and intended at industrial employment. All models are designed in 2.5-inch form-factor and employ SATA 6Gb/sec interface for the connection with various PC and computing systems.


According to Jack Winters, one of the Foremay's founders and promoters, the company implemented some new technological developments to …

Foxconn Q77M: Effective Solution of Corporate Tasks

Foxconn introduces a new motherboard destined for the efficient solution of all basic corporate assignments. Codenamed Foxconn Q77M, the model is developed in micro-ATX form factor and supports processors from Intel: Sandy Bridge and Ivy Bridge (Intel Core i3, i5, i7 of the second and third generations). It is peculiar for the integrated facilities pertained to the remote control and virtualization.



Motherboard Foxconn Q77M employs high-quality Japanese capacitors in its framework. The minimal error-free operational time is estimated at sixty thousand hours. Such index is going to attract those corporate clients who require stable and uninterrupted work with the utmost performance.


This model accommodates such video interfaces as VGA, HDMI, DisplayPort, and DVI, gigabit LAN socket, six-channel HD audio codec and graphics core with DirectX 11 support. Additionally, the board allows employing up to 32GB of DDR3-1600 MHz memory type and supports RAID standards with the …

Antec Outs Budgetary GX500 Chassis

Antec, a well-known designer of multiple hardware solutions, has released a new budgetary chassis, codenamed GX500. The model is developed in mid-tower form-factor and features 205x476x458 mm dimensions. It is made of solid steel but is complemented by plastic patches. The case has got a totally black coating and minimum accessories. The customers are able to acquire the product for the recommended price tag of EUR 59.



Antec GX500 supports the integration of standard ATX, as well as detracted mini-ITX and micro-ATX motherboards. The internal layout is ready to accommodate two 5.25-inch drives, five 2.5/3.5-inch drives, and seven PCI expansion cards. Storage might be enlarged due to the availability of one more external 3.5-inch drive bay.


Spacing within the chassis is sufficient to pack ATX power supply unit, CPU cooler of 158 mm in height, graphics adapters of 380 mm in length, and heatspreaders (liquid-cooling) of 380 mm in length. The chassis’ exterior does not …

คุณค้นหาคนขับ

USB\VID_046D PID_08F5

Special offer. See more information about Outbyte and uninstall instructions. Please review Outbyte EULA and Privacy policy.

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: 2000 XP W2k3 Vista W7 W8 W8.1 W10

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032


Or click to download and install the driver manually

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: 2000 XP W2k3 Vista W7 W8 W8.1 W10

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: 2000 XP W2k3 Vista W7 W8 W8.1 W10

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech USB Camera (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech USB Camera (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech USB Camera (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech USB Camera (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech USB Camera (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech USB Camera (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech USB Camera (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech Mic (Communicate)

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด

Logitech QuickCam Communicate

ผู้ผลิต: Logitech

ระบบปฏิบัติการ: unknown

เดทคนขับรถ: 2005-05-27

คนขับรถรุ่น: 8.4.7.1032

ดาวน์โหลด