Ad

הורד את הנהג DNS Desktop

בדף זה ניתן להוריד את מנהל ההתקן עבור מחשב אישי, DNS Desktop. לחץ על בחר בהתקן מהרשימה בשביל מה אתה צריך את הנהג.
אתה יכול גם להוריד תוכנה באופן אוטומטי למצוא ולהתקין את מנהלי ההתקנים החסרים במחשב שלך, DNS Desktop.