Ad

הורד את הנהג Intel Corporation Calistoga ICH7M Chipset

בדף זה ניתן להוריד את מנהל ההתקן עבור מחשב אישי, Intel Corporation Calistoga ICH7M Chipset. לחץ על בחר בהתקן מהרשימה בשביל מה אתה צריך את הנהג.
אתה יכול גם להוריד תוכנה באופן אוטומטי למצוא ולהתקין את מנהלי ההתקנים החסרים במחשב שלך, Intel Corporation Calistoga ICH7M Chipset.

ההתקן הנבחר