رانندگان با ID یا نام دستگاه

دستگاه های شناخته شده :161603075

آخرین شناخته شده راننده:30.05.2019

Ad

اضافه کردن راننده

بارگذاری پرونده با راننده
اضافه کردن لینک به راننده در وب
به رسمیت شناختن درایور در حال انجام در حالت اتوماتیک. قاعده اصلی : یک فایل باید فقط یک راننده داشته باشد. تمام قالب آرشیو پذیرش : فایل های فشرده ، نرم، 7z، خود استخراج exe. درایور خواهد شد تنها پس از تایید مدیر به بانک اطلاعاتی اضافه شده است.