Жолооч ID, эсвэл нэр төхөөрөмж

Мэдэгдэж төхөөрөмж:161603075

Сүүлийн мэдэгдэж жолооч:30.05.2019

Ad

Add driver

Upload file with driver
Add link to driver in web
Хамгийн дээд хэмжээ нь жолооч 20Mb. Гол дүрэм: нэг файл агуулсан байх естой нь зөвхөн нэг жолооч. Хүлээн формат: zip, rar, 7z, өөрийгөө задлах exe. Жолооч нар нь сканнердсан вирус нь автоматаар нэмэгдсэн.