ขับรถโดยหมายเลขหรือชื่อของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่เป็นที่ทราบ :148969924

สุดท้ายที่รู้จักไดรเวอร์:11.12.2018

Ad

เพิ่มไดรเวอร์

อัปโหลดไฟล์พร้อมคนขับ
เพิ่มลิงค์ไปยังโปรแกรมควบคุมในเว็บ
ขนาดไฟล์สูงสุดของผู้ขับขี่เป็น 20MB การรับรู้ไดร์เวอร์จะทำในโหมดอัตโนมัติ กฎหลัก : หนึ่งไฟล์จะต้องมีเพียงหนึ่งคนขับ เก็บทุกรูปแบบยอมรับ : ไปรษณีย์ rar, 7z, self - extracting exe ไดร์เวอร์จะได้รับการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลหลังจากที่ผู้ดูแลอนุมัติ