Điều khiển bởi ID hay tên của các thiết bị

đến các thiết bị:161603075

Cuối cùng biết, driver:30.05.2019

Ad

Thêm điều khiển

Tải lên tập tin với lái xe
Thêm liên kết để điều khiển trong web
Dung tối đa của xe là 20 MB. Driver công nhận là làm ở chế độ tự động. Chính trị: một tập tin phải có chỉ có một trình điều khiển. Tất cả các định dạng lưu trữ nhận: zip rar, 7z, tự bung exe. Driver sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu chỉ sau khi kiểm duyệt phê duyệt.