رانندگان با ID یا نام دستگاه

شناخته شده دستگاه: 165022367

آخرین شناخته شده راننده: 23.12.2020

Ad

The Low-End ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB LP Graphics Accelerator Is Compatible with Media Streamers and Doesn’t Require Auxiliary Power

The ELSA vendor has introduced the GeForce GTX 1050 Ti 4GB LP video card, intended for compact systems with tight inner space, like home media streamers. Its dimensions are defined to be 169 × 68.9 × 33 mm.The novelty is a low-profile product, taking two expansion slots and featuring the cooling system with a couple of fans. This graphics accelerator is based on the 14 nm Pascal GP107 chipset. It offers 768 streaming processors, 48 TMUs and 32 ROPs. The 4 GB GDDR5 memory with the 128-bit bus is utilized.


The specialty by ELSA operates at reference frequencies. Its base clock equals 1,290 MHz and its boosted clock is 1,390 MHz; the memory frequency reaches 7,000 MHz.


One should note, that this graphics card doesn’t require auxiliary power. It is supplied with three connectors, providing image output – namely the DisplayPort 1.2, Dual link DVI-D and HDMI 2.0b interfaces.


GeForce GTX 1050 Ti 4GB LP will be available on sale at the beginning of November. It is …

EVO X DDR4 Memory Kits and Modules with RGB Lighting from GeIL

GeIL has announced the release of EVO X DDR4 Memory Kits and Modules for PCs equipped with motherboards based on the Intel X99 and Z170 chipsets.The key speciality of these products is the GeIL HILM (Hybrid-Independent-Light-Module). These entirely independent solutions feature LEDs, a microcontroller, a mode select switch and two power supply connectors.


On one side of modules there is a 12 volt 4-pin slot for establishing a connection with LED strips on the motherboard. It enables adjustment of the backlighting. Compatibility with MSI Mystic Light, ASUS Aura and Gigabyte Ambient LED systems is provided. On the other side of modules one can see a 9/12 volt 2-pin slot, which makes it possible to choose one of the lighting modes with the help of the switch.


The EVO X memory is presented as separate 4, 8 or 16 GB modules and as kits, containing two such products. The frequency range is 2,133–4,133 MHz. The supply voltage equals to 1.2 or 1.35 v. Novelties are …

Bykski FOUR Founders GTX 1080 Review

IntroductionIf you remember, we’ve already worked with the Bykski brand in the review of the FOUR series CPU water block. And I decided not to leave new Bykski FOUR Founders GTX 1080 withоut attention. Worth mentiоning that the FOUR sеries is cоlor-cооrdinated mаtch of fіttіngs, CPU wаter blоcks, and GPU water blоcks. Those, who have ever sееn Bykski prоducts, will no doubt recоgnize new wаter block. The sаme as the FOUR CPU blоck, it has a colоred mеtal top cоver оver an аcrylic top. Today, as you’ve already understood, we are going to speak about Bykski FOUR Founders GTX 1080. And as a usual, the first point of our review is packaging and contents.


Packaging and Contents


The Bykski FOUR Founders GTX 1080 is already bought and must be delivered soon. When it is finally here, we can see a plain black cardboard box with an identifying sticker on the back. But the box is not so important, when inside of it you get something really stunning. …

Videorecorders, لیست تولید کنندگان

در این صفحه شما می توانید لیستی از تولید کنندگان Videorecorders درایور شما می توانید دانلود در وب سایت ما. برای بهترین جستجو برای مناسب راننده از 19 موجود در بانک اطلاعاتی ما انتخاب سازنده از شما Videorecorders از 3 در این بخش ارائه شده است.

DevID : : Videorecorders

مدرن ضبط ویدئو به طور گسترده ای استفاده می شود امروز در هر دو شرکت های بزرگ و اهداف فردی است. دوربین و مانیتور و لنز ضبط و دیگر تجهیزات مدرن ارائه می دهد طیف گسترده ای از خدمات در این سازمان از نظارت تصویری محلی و ارضی اشیاء. برای اجرای موثر از اهداف نظارت بر اشیاء لازم است برای دانلود درایور برای دستگاه های ضبط ویدئویی.

دستگاه ضبط را می توان تقریبا در هر اتاق, خرید سالن و در تولید که در آن لازم است برای اعمال کنترل بر روند کار بازدید کنندگان و مشتریان. اغلب نظارت مانیتور نصب شده در خانواده های خصوصی به اجرای اقدامات امنیتی از اموال. چه چیزی می تواند به ما می گویند در مورد شخصی, وسایل حمل و نقل در اینجا برای ضبط – جهانی ویژگی های امنیتی و کنترل شخصی!

شایان ذکر است که علاوه بر ضبط ویدئو, ضبط ویدئو, بسیاری از بازی های دیگر به همان اندازه مفید توابع: مانیتورینگ آرشیو اطلاعات, مشاهده سوابق داده ها از راه دور دسترسی سریع به جستجوی مورد نظر خود را ثبت و همچنین عملکرد زنگ هشدار از طریق آشکارسازهای حرکت است.

قابلیت های دستگاه و کیفیت مواد تحت تاثیر پارامترهای زیر:

 • با استفاده از جزء پایه;
 • عملکرد CPU/کنترل;
 • مقدار RAM;
 • حجم ذخیره سازی;
 • ارتباط از درایورهای نصب شده است.

آخرین پارامتر از اهمیت ویژه ای برخوردار به عنوان درایور برای دستگاه های ضبط ویدئویی بهبود کارایی سیستم. برای دانلود درایور فعلی حصول اطمینان از انطباق کامل از نرم افزار های نصب شده از این دستگاه متصل (کامپیوتر و لپ تاپ و غیره.) و اجازه می دهد تا زمان مناسب برای بهینه سازی سیستم با شرایط جدید کار می کنند.

Ad

محبوب درایور دسته Videorecorders

 • ECPR120-4 / MP2000 (CAP)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • GVMP2 NULL

  تولید کننده: GeoVision Inc.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • MP3000 (CAP)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • GVMP2 NULL

  تولید کننده: GeoVision Inc.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • ECPR480-16 / ECPR240-16

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • ECPR Core Driver

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • GVMP2 NULL

  تولید کننده: GeoVision Inc.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • ECPR Core Driver

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • GVMP2 NULL

  تولید کننده: GeoVision Inc.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • ECPR120-4 / MP2000 (CAP)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • ECPR480-16 / ECPR240-16

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • GVMP2

  تولید کننده: GeoVision Inc.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • MP2000 (ENC)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • GV-1480 Series

  تولید کننده: Geovision Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • MP3000 (ENC)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • MP3000 (CAP)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • MP2000 (ENC)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • GVMP2 NULL

  تولید کننده: GeoVision Inc.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود

 • MP3000 (ENC)

  تولید کننده: Cap Co., Ltd.

  سیستم عامل: 2000 XP W2k3

  تاریخ driver: unknown

  راننده نسخه: unknown

  دانلود