Shoferët nga ID, apo emri i pajisjes

Pajisje të njohur:161603075

E fundit të njohur të shoferit:30.05.2019

Ad

Add shofer

Ngarko foto me shofer
Add link për shofer në web
Maksimale filesize e shoferit është 20MB Njohje Driver është bërë në mënyrë automatike Rregull kryesore: një fotografi duhet të përmbajë vetëm një shofer Të gjitha format arkivi pranuar: zip, rar, 7z, vetë-nxjerrjen exe Shofer do të shtohet në bazën e të dhënave vetëm pas miratimit moderator